Niezwykły poemat

W Kanchi znaleziono poezję zatytułowaną Rāghvyādvīyam (राघवयदवीयम्) z siedemnastego wieku autorstwa poety Venkaṭādhvari (वेंकटाध्वरि). Zawiera ona 30 zwrotek. Niezwykłością tego tesktu jest to, że jak się czyta od początku do końca, jest to opowieść o Ramie, a gdy się czyta sylabami od tyłu, to jest to opowieść o Krysznie. Dlatego też nazywa się ją Anulom-vilom-kāvya. Kilka przykładów w devanāgari.

अनुलोम :
वंदेऽहं देवं तं श्रीतं रन्तारं कालं भासा यः ।
रामो रामाधीराप्यागो लीलामारायोध्ये वासे ॥ १ ॥

विलोम :
सेवाध्येयो रामालाली गोप्याराधी भारामोराः ।
यस्साभालंकारं तारं तं श्रीतं वन्देऽहं देवम् ॥ २ ॥

अनुलोम :
साकेताख्या ज्यायामासीद्याविप्रादीप्तार्याधारा ।
पूराजीतादेवाद्याविश्वासाग्र्यासावाशारावा ॥ ३ ॥

विलोम :
वाराशावासाग्र्या साश्वाविद्यावादेताजीरापूः ।
राधार्यप्ता दीप्राविद्यासीमायाज्याख्याताकेसा ॥ ४ ॥

Literatura sanskrycka zadziwia...