e ए

ekaka (एकक)
jednostka (miary)
ekatā (एकता)
1. tożsamość, identyczność 2. jedność, harmonia
ekatra (एकत्र)
1. w jednym miejscu 2. zebrany razem, zgromadzony, zakumulowany 3. skupiony, skoncentrowany
ekatva (एकत्व)
1. jedność 2. jedność
ekadā (एकदा)
1. kiedyś, pewnego razu 2. z jakiejś okazji 3. od razu, natychmiast
ekameka (एकमेक)
1. jednorodny, jednolity 2. zupeḷnie jeden 3. zmieszany, zmiksowany 4. pomieszany, pogmatwany, poplątany
ekameva (एकमेव)
tylko jeden, pojedynczy samotny
ekaviṁśa (एकविंश)
dwudziesty pierwszy
ekaviṁśati (एकविंशति)
dwadzieścia jeden
ekasva (एकस्व)
patent
ekānta (एकांत)
1. ustronny, odosobniony, odludny 2. prywatny, sekretny 3. samotny, bez towarzystwa 4. wyłączny 5. samotnia, ustronie, odludne miejsce 6. prywatność
ekāṁtika (एकांतिक)
1. nakierowany na jeden przedmiot 2. odnoszący się do jednego miejsca
ekāṁtī (एकांती
1. wycofany 2. samotnik, mizantrop 3. asceta, pustelnik
ekākī (एकाकी)
1. sam, samotny 2. jeden, pojedynczy 3. osamotniony, odizolowany 4. = ekākīkaraṇa
ekākīkaraṇa (एकाकीकरण)
rozdzielenie, oddzielenie, odseparowanie, odizolowanie
ekāgra (एकाग्र)
1. skupiony na jednym punkcie 2. skoncentrowany, uważny 3. zdeterminowany, uparty, wytrwały
ekāgratā (एकाग्रता)
1. skupienie na jednym punkcie, zogniskowanie 2. koncentracja, uwaga
ekāgrita (एकाग्रित)
skoncentrowany
ekādaśa (एकादश)
jedenasty
ekādaśāha (एकादशाह)
1. jedenasty dzień po śmierci 2. obrzęd zaduszny odprawiany jedenastego dnia od śmierci
ekādaśī (एकादश्शी)
1. jedenasty dzień miesiąca księżycowego 2. post podejmowany tego dnia
ekāyana (एकायन)
1. wąska ścieżka, przejście tylko dla jednego 2. jedyna droga, jedyny sposób postępowania 3. myślenie o jednym, wytrwałe dążenie do jednego celu 4. skoncentrowanie się na jednym, pogrążenie się w jednym, absolutne poświęcenie się jednemu 5. samotne miejsce, samotnia 6. jeden, pojedynczy, niepodzielony 7. skoncentrowany, zaabsorbowany
ekīkaraṇa (एकीकरण)
1. jednanie, jednoczenie, czynienie jednym 2. łączenie
ekīkṛta (एकीकृत)
1. „uczyniony jednym”. ujednolicony, zunifikowany 2. zjednoczony
ekībhūta (एकीभूत)
„będący jednym”, jeden
etad- (एतद्-)
ten-
etad-artha (एतदर्थ)
1. dlatego, z tego powodu 2. po to, w tym celu
etad-avadhi (एतदवधि)
aż do teraz
etad-deśīya (एतद्देशीय)
z tego kraju, należący do tego kraju
etad-viṣayaka (एतद्विषयक)
dotyczący tego, odnoszący się do tego tematu
etādṛśa (एतादृश)
taki, taki sam, podobny
etādṛśatā (एतादृशता)
podobieństwo
etādṛśī (एतादृशी)
taki, taki sam, podobny (= etādṛśa)
etāvatā (एतावता)
tak dalece
eraṁḍa (एरंड)
1. długi pieprz 2. roślina, z której otrzymuje się rycynę (Ricinus communis, rącznik pospolity)
evaṁ (एवं)
1. tak, w ten sposób 2. i, oraz
eva (एव)
1. właśnie, dokładnie 2. tylko 3. także
eṣaṇā (एषण)
poet. pragnienie