O Nas

Skarbimir Ruciński

Sanskrytem mam do czynienia od wczesnego dzieciństwa, a od dwudziestu lat mieszkam w Indiach, gdzie prowadzę działalność gospodarczą. W 2006 roku ukończyłem studia na Sanskryckim Uniwersytecie w Varanasi (Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi) uzyskując tytuł "āćārya", odpowiadnik magistra, w 2017 roku obroniłem pracę doktorską uzyskując tytuł "vidyāvāridhi". Poza tym zajmuję się elektroniką, informatyką, muzyką i fotografią.

 

Filip Ruciński


Jestem sanskrytologiem, kulturoznawcą, literaturoznawcą. Studiowałem adwaita wedantę na Sanskryckim Uniwersytecie Sampurnananda w Varanasi oraz indologię na Uniwersytecie Warszawskim. Moim szczególnym przedmiotem zainteresowań jest filozofia Abhinawagupty, filozofia języka i
 poznania, tudzież literatura i teoria piękna. 


Będąc także licencjonowanym pilotem wycieczek z ukończonym szkoleniem w Biurze Turystyki 'O r i o n', zorganizowałem już kilka programów wyjazdowych i kulturoznawczych do Indii, i organizuję kolejne.